Trung tâm tư vấn du học - Đào tạo Nhật ngữ Nagoya

 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image

Xuất khẩu lao động

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ĐƠN HÀNG 3 NĂM THÁNG 2

CÔNG TY TNHH HÙNG ĐỨC QUANG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NHẬT BẢN ĐƠN HÀNG 3 NĂM THÁNG 2

 1. Địa điểm tiếp nhận: SAITAMA

- Công ty tiếp nhận: SHIMADA KOYGY

 • Yêu cầu: cần 05 nam, tuổi từ 20-30 Tốt nghiệp THPT. Có tay nghề Hàn từ 6 tháng trở lên.
 • Công việc: Hàn
 • Hợp đồng: 3 năm.
 • Lương cơ bản: 129.034 yên ( khoảng 26.200.000 VNĐ ). Chưa tính làm thêm.
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 15/02/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh:06/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: phỏng vấn trực tiếp + thi tay nghề
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: OITA

- Công ty tiếp nhận:AIJIMU OGANIC FARM

 • Yêu cầu: cần 2 nữ và 1 nam tuổi từ 20-30). Tốt nghiệp THPT
 • Công việc: Nông nghiệp
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 125.840 yên (khoảng 25.540.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm.
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 03/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 09/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp.
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: AICHI
 • Yêu cầu: cần 03 nữ, tuổi từ 20-32 (ưu tiên kinh nghiệm). Tốt nghiệp THPT. Có tay nghề trong ngành Dệt.
 • Công việc: Dệt len
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 148.598 yên (khoảng 29.196.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 15/02/2016
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 07/0217
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp.
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: ISHIKAWA

- Công ty tiếp nhận: SHOHATSU

 • Yêu cầu: cần 18 nam, tuổi từ 21-28. Tốt nghiệp THPT.
 • Công việc: Dập kim loại tấm
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 149.000 yên (khoảng 29.800.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Thời gian thi tuyển: 13/ 02/ 2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 06/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp.
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: AICHI

- Công ty tiếp nhận: KIMURA KAMI

 • Yêu cầu: cần 02 nam, tuổi từ 19- 29.Tốt nghiệp THPT.
 • Công việc: Giấy ( Đóng sách)
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 136.000 yên (khoảng 27.200.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 02/ 2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 07/2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: ISHIKAWA

- Công ty tiếp nhận : TTO

 • Yêu cầu: cần 9 nam, tuổi từ 19- 29 Tốt nghiệp THPT
 • Công việc: SƠN
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 135.000 yên (khoảng 27.000.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 22/02/2017- 26/02/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 07/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp + tay nghề
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: ISHIKAWA

- Công ty tiếp nhận: YAMASHITA

 • Yêu cầu: cần 6nam, tuổi từ 19-29.Tốt nghiệp THPT.
 • Công việc: Hàn
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 145.000 yên (khoảng 29.000.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 22/02/2017- 26/02/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 07/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.
 1. Địa điểm tiếp nhận: AOMORI

- Công ty tiếp nhận: MARUKATSU SUZUKISHOTEN ZUKISHOTEN

 • Yêu cầu: cần 01 nam và 02 nữ, tuổi từ 19-23.Tốt nghiệp THPT.
 • Công việc: Chế biến thủy sản
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 125.000 yên (khoảng 25.000.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 02/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 07/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: AOMORI

- Công ty tiếp nhận: HOWAITO FARM

 • Yêu cầu: cần 08 nữ, tuổi từ 19- 26. Tốt nghiệp THPT.
 • Công việc: Chế biến gà
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 130.000 yên (khoảng 26.000.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 25/02/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 08/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: AOMORI

- Công ty tiếp nhận: TANABUGUMI

 • Yêu cầu: cần 02nam, tuổi từ 19-26. Tốt nghiệp THPT. Cần 06 nam tham gia
 • Công việc: Xây dựng
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 140.000 yên (khoảng 28.000.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 10/03/2017- 20/03/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 07/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.

 

 1. Địa điểm tiếp nhận: HIROSHIMA

- Công ty tiếp nhận: ARITA ENGEINOJO

 • Yêu cầu: cần 03nam, tuổi từ 20-36. Tốt nghiệp THPT. Có 2 năm kinh nghiệm trở lên
 • Công việc: Nông nghiệp
 • Hợp đồng 3 năm.
 • Lương cơ bản: 147.498 yên (khoảng 29.400.000 VNĐ). Chưa tính làm thêm
 • Trợ cấp tháng đầu: 60.000 yên ( Khi nhập cảnh Nhật Bản)
 • Thời gian thi tuyển: 16/02/2017- 31/02/2017
 • Thời gian dự kiến xuất cảnh: 06/ 2017
 • Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
 • Quyền lợi tham gia thi tuyển: 100% ứng viên được xí nghiệp Nhật Bản trực tiếp phỏng vấn, bảo đảm khách quan và cơ hội cho mọi người.


Các Bài Viết khác

Nhận thông tin & tư vấn du học miễn phí


Lấy mã khác

Học bổng du học

Hỗ trợ trực tuyến

0933027766 0984992183 0903538732
Mr. Hùng
Phone: +8180.4545.4904
hungducquangtn@gmail.com

Hình ảnh du học sinh tại nhật

 • DU HOC SINH KY THANG 4.2017 ANH 3
 • DU HOC SINH KY THANG 4.2017 ANH 2
 • DU HOC SINH KY THANG 4.2017 ANH 1

Đối tác du học